Mesafeli Satış Sözleşmesi

Anasayfa Kurumsal Mesafeli Satış Sözleşmesi

BEEFULL AĞ HİZMETLERİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE-1

 

Taraflar


Satıcı Bilgileri:

Ünvanı: Beefull Enerji Teknolojileri A.Ş.

Adresi: Eti Mah. Celal Bayar Blv. No: 78 İç Kapı No: 229 Çankaya/ Ankara

Vergi Dairesi /No: Maltepe VD / 1601601912

MERSİS No: 0160160191200001

Telefon: 0850 811 00 18

E-Posta: destek@beefull.com

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi: beefullenerji@hs01.kep.tr

Alıcı Bilgileri:

Adı/Soyadı veya Ünvanı:

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi /No:

Adresi:

Telefon:

MADDE-2

 

Sözleşmenin Kapsamı ve Amacı


İşbu Şarj İstasyon Ağı ve paylaşımlı priz ağı ve taşınabilir şarj cihazları ağı (“Ağlar”) Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) şirketimiz Beefull Enerji Teknolojileri A.Ş.’nin (“Beefull” veya “Satıcı”) web sitesi olan www.beefull.com sitesine (“Web Sitesi”) ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan Beefull’a üyeler (“Alıcı”) tarafından giriş yapılmasını ve Web Sitesi ile bağlı mobil uygulamanın ve Beefull’un sahip olduğu ağların bu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Alıcı tarafından elektrikli araç şarj istasyonları ile elektrikli araçların şarjı için kullanılmasını sağlamak, paylaşımlı prizler ile genel amaçlı enerji kullanımını sağlamak ayrıca taşınabilir şarj cihazları ihtiyacını karşılamak ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla mesafeli olarak akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de, Beefull ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Şirket tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE-3

 

Sözleşme Konusu Hizmetler


İşbu sözleşme konusu Hizmetler Şirket tarafından elektrikli araç şarj istasyonu ve paylaşımlı priz ve taşınabilir şarj cihazlarının Üyeler kullanılmasını sağlayan hizmetlerdir.

MADDE-4

 

Genel Hizmet Şartları


Sitenin hak sahibi ve site üzerinde tasarruf yetkisi Beefull’a aittir. Beefull site üzerinde dileği zaman dileği şekilde tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı siteye erişmekle ve siteyi kullanmakla kullanım koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Beefull internet sitenin kullanımına geçici yada sürekli son verme, kişisel sayfayı kapatma, kullanıcı yada üyenin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri üye ve kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma, verilerini sistemden silme, herhangi bir resmi makamdan üye ve kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da bilgi talebi gelmesi durumunda her türlü bilgiyi araştırma, açıklama, kullanıcı ve üyenin sitenin sisteminin de çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik saldırı yaptığını tespit halinde üye ve kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar.

Beefull internet sitesinin virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma amaçlı gereken tedbirleri almış olmakla birlikte, kullanıcı kendi güvenliğini amacıyla virüs koruma sistemini sağlamakla yükümlü olup ve oluşabilecek hata ve zararlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İnternet sitesinin başkaca sitelere yönlendirilmek üzere link vermesi durumunda ilgili internet sitesini kullanım koşularına uygun davranmak kullanıcının sorumluluğundadır. İnternet sitesindeki kullanım koşulları sadece Beefull internet sitesini kapsamaktadır. Beefull kullanım koşullarına uygunluğunu denetlememekte olup bu husustaki tüm sorumluluk üyeye aittir.

Kullanıcı kişisel bilgilerini paylaşmadan internet sitesini ziyaret edebilmekle birlikte siteye erişim sağlandığında erişmek için kullanıcının iletişim verileri ve erişime dair analiz yapmayı sağlayacak bilgiler üretilip kullanıcının kişisel verileriyle ilişkilendirilebilir, kişisel olmayan ziyaret sayısı, sitede geçirilen süre, görüntülenen sayfalar gibi veriler otomatik olarak hesaplanabilir ve sitesinin içeriğini geliştirmek amacıyla bu veriler kullanabilir ve paylaşılabilir. Bu hallerde iletişim bilgileri veya kullanım verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanımına kullanıcı peşinen kabul etmiş olup işlemler kişisel verilerin korunması yasası kapsamında gerçekleştirilecektir.

İnternet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ya da üçüncü kişilerden alınan veya çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı sonucu elde edilen kişisel verileriniz gizlilik politikası kapsamında korunmaktadır.

Alıcı, Beefull üzerinden satın aldığı hizmet/ürün ücretlerini yine Beefull mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden kredi kartı ile öder. Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ilgili hizmet veya ürün bedelini Beefull’a ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü Beefull’a iade etmesi; Alıcı’nın hizmet satın alması durumunda ise hizmet ifa edilmiş ise bedelini Beefull tarafından uygun görülecek başka bir ödeme yöntemi ile ödemesi zorunludur.

Sözleşme konusu ürüne veya hizmete ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün ya da satın alınan hizmete konu aracın teslim alınacağı/edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı ’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Beefull’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Beefull, işbu sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan hizmetlerin ifa süresi hakkında bir garanti vermemektedir.

Beefull, rezervasyon tarihi ve saatini değiştirme haklını saklı tutar.

Alıcının şarj istasyonuna ya da paylaşımlı prizlere ya da taşınabilir şarj cihazlarına zarar verdiğinin tespiti durumunda bu zarar Alıcı tarafından karşılanır.

MADDE-5

 

Sözleşme Genel Hükümleri


Beefull, kendisine bildirilmiş içeriğe uygun olarak satın alınan “Hizmet”’in veya “Ürün” ün “Alıcı”’ya sunulmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Sözleşme konusu Hizmet ’in veya Ürün’ün temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve Beefull tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Alıcı ve Beefull işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-6

 

Ücretler ve Ödeme


Yapılacak işlemler ve ücretler ile ilgili uygulamada verilen ücretler son fiyatlardır.

Ödemeler, Beefull üzerinden iyzico’nun sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla gerçekleştirilecektir.

MADDE-7

 

İptal ve İade Koşulları


Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme şartlarının Beefull’un Web Sitesi ve mobil uygulamalarında yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğinin bilincindedir. Alıcı, hizmeti almadan önce Beefull’un Web Sitesi ve mobil uygulamalarından ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nin tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, Beefull’un Web Sitesi ve mobil uygulamalarında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve Beefull’un geç ödemeden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza ve diğer tüm ücretler için güncel tutarlar da Web Sitesi’nde ve mobil uygulamasında ilan edilecektir. Bunların yanı sıra tarifelerdeki hizmetin bedeli, cezaların tutarları ve sair bedeller lokasyon, gün, saat bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca Beefull tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

MADDE-8

 

Alıcı’nın Bilgilendirilmesi


Alıcı, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme metni ile Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, Beefull’un iletişim bilgileri, hizmet ücretinin hesaplanması, cayma hakkının kullanım esası, şartı, süresi ve usulü, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve e-posta bilgisi, cayma hakkından faydalanılamayacak haller, cayma hakkının kaybedileceği haller, uyuşmazlık halinde başvuruların Tüketici Mahkemesi, İl Tüketici Hakem Heyeti veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacağı hususlarında tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-9

 

Cayma Hakkı’nın Kullanımı


Şirketimiz mevcut koşullarda belirlediği ödeme sistemleri; Paket Sistemi ve Kullanım sonrası ödeme şeklinde gerçekleşmekte olup;

Paket sistemi: Üye, Şirket tarafından belirlenen paketlerden birini önceden ödeyerek satın alır ve paket için belirlenen süre boyunca paketin içeriğinde yer alan sınırlar dahilinde hizmetten yararlanılmaktadır.

Kullanım sonrası ödeme: Üye, şarj istasyonu ağından şarj hizmeti alması sonrasında Şirket’in Web Sitesi ve/veya mobil uygulamasında kayıtlı bulunan ödeme aracından (kredi kartı, debit kart vb) ödeme otomatik olarak hizmetin bedeli tahsil edilmektedir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesi’nin (ğ) bendi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” istisna kapsamında tutulmuştur. Web sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen şarj hizmeti alındığı anda elektronik ortamda ifa edilmiş sayılacağından, Üye Kullanım Sonrası Ödeme Sisteminde cayma hakkını kullanamayacaktır.

Üyelerin Paket sistemi ile hizmetlerden yararlanması durumunda ise mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Üye, paket sistemi ile hizmet aldığı süre zarfında tüketmiş olduğu paket tutarını ödemekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması için tüketicinin 14 (on dört) günlük süre içerisinde Şirket’e telefonla, e-postayla veya yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.

MADDE-10

 

Fikri Mülkiyet Hakları


Üye, Hizmetler’in, Beefull uygulamasının ve burada belirtilen herhangi bir Beefull ekipmanının, her zaman, Beefull’un özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Hizmet’i, Hizmet ürünlerinin herhangi bir parçasını ya da herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Hizmet ekipmanının üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetleri kullanımınız size Beefull’un ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını Beefull’un önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. Hırsızlık ve/veya zarar durumunda Üye’den tahsil edilen zararlar karşılığında Taşıt’ın ve/veya zarara konu parçasının mülkiyetinin Kullanıcı’ya/Şüpheli’ye geçmesi söz konusu değildir.

Her halde Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde bulunan her türlü veritabanı, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kendisi, kodları ve işbu maddede belirtilen hususların kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen veya başkaca şekilde kullanımı, çoğaltılması, değişiklik yapılması, harici bir saklama alanına yüklenmesi, dağıtımı, tekrar yayınlanması, uyarlanması, ilgili fiillerin teşviki ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne nam altında olursa olsun bu fiillerin sonucunu doğuracak hareketlerde bulunulması kat’i surette yasaklanmış olup Alıcı işbu fiillerinden kaynaklanan her türlü zararından sorumludur.

MADDE-11

 

Mücbir Sebepler


Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Mesafeli Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle doğacak zararlardan yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep kapsamına, doğal afet (deprem, yangın, sel, su baskını, fırtına, hortum şiddetli soğuk, toprak kayması, çığ, volkan patlaması vs.), isyan, savaş, grev, salgın hastalıklar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web Sitesi ve mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar (her türlü siber saldırı; kötü amaçlı yazılım, DDoS, DoS, SQL injection vs.) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar girmektedir.

MADDE-12

 

Uyuşmazlık Çözümü ve Mahkemelere Başvuru


Üye’nin, sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için görevli ve yetkili mahkemelere /Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı saklıdır.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.