Ekipman Teslim Sözleşmesi

Anasayfa Kurumsal Ekipman Teslim Sözleşmesi

İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar


İşbu “Beefull Ekipman Teslim Ve Ariyet Sözleşmesi” (Sözleşme) bir tarafta Eti Mah. Celal Bayar Blv. YHT Garı No:78/229 Çankaya/Ankara. adresinde mukim 1601601912 vergi no.lu Beefull Enerji Teknolojileri AŞ (Beefull) diğer tarafta Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No:1 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. vergi no 1790617537 (İş Ortağı) olmak üzere Beefull cihazlarına ilişkin iş ortaklığı sürecinde taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi adına akdedilmiştir. Sözleşme’de Şirket ve İş Ortağı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2. Sözleşmenin Kapsamı ve Amacı


a. İşbu sözleşme paylaşımlı priz ağı ve taşınabilir şarj cihazı ağı hizmetlerinin sunulması amacının bir parçası olarak şarj ekipmanlarının kurulması ve yerleştirilmesi amacıyla iş ortaklığı kurulacaktır.

b. Sözleşmenin kurulması ile İşbu sözleşme kapsamında, İş ortağı tarafından Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No:1 Kağıthane / İstanbul adresinde Beefull’a ait taşınabilir şarj cihazlarının bulundurulması ve şarj ağı hizmetinden yararlanmak isteyen Beefull Mobil Uygulaması Kullanıcılarına(Üyeler) sunulması hususunda yer sağlanacaktır. Beefull, İş ortağı tarafından işbu sözleşme ile belirlenecek süre boyunca kendi mülkiyetinde bulunan taşınabilir şarj aletlerini İş Ortağı’nın adresli lokasyonunda kullanabilecektir.

3. Teslimat


a. İşbu Sözleşme ile İş Ortağına Sözleşme’nin 5. maddesinde listesi bulunan cihazlar ve diğer eşyalar(Ekipman) teslim edilmiştir. Teslim edilen cihaz ve diğer eşyalar Sözleşme’de Ekipman olarak anılacaktır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


a. İş Ortağı; Ekipman’ı elinde bulundururken Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere, talimatlara, dürüstlük kurallarına uygun davranacağını ve en az basiretli tacir yükümlülüğüne sahip olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

b. İş Ortağı, Beefull tarafından Beefull müşterileri için kullanılmak üzere teslim edilen Ekipman’ı çalışır vaziyette teslim almıştır.

c. İş Ortağı teslim aldığı Ekipman’ın yalnızca Beefull’un sunduğu hizmetler kapsamında amaçla bağlantılı ve belirtilen talimatlara uygun şekilde muhafaza edeceğini beyan ve taahhüt eder.

d. İş Ortağı, Ekipman’a ilişkin gerçekleşen her türlü arıza, hasar, talep ve şikâyeti derhal Beefull’a bildirmekle yükümlüdür.

e. İş Ortağı’nın Ekipman’a ilişkin bakım ve koruma yükümlülüğü; amaç dışında kullanılmaması ve kullanımın engellenmesi, Ekipman’ın bağlı olduğu cihazlara ve elektrik sistemine müdahale edilmemesi ve 3. şahıslarca yapılacak müdahalenin engellenmesi, her türlü risk, arıza hallerinde derhal Beefull’a bildirim yapılması konularında olup rutin kontrol ve bakım işlemleri Beefull tarafından yürütülecektir.

f. Taraflar arasındaki iş ortaklığının sona ermesi halinde Ekipman teslim edildiği şekilde, hasarsız ve çalışır durumda Beefull’a iade edilecektir.

TESLİM EDİLEN EKİPMAN

Sicil No – Ekipman Adı – Miktarı – Lokasyon

1118-21 – Beefull Sarj Ünitesi – 10 – Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No:1 Kağıthane / İstanbul

6. Sözleşme Süresi ve Sona Erme


a. Taraflar arasında imzalanan sözleşme 01.12.2023 tarihinde kadar geçerlidir. Beefull İşbu Sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilmiş olan 10 adet sarj ünitesi CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş iş ortağının adresli lokasyonunda Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No:1 Kağıthane / İstanbul tarihleri arasında kullanılabilecektir.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


a. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilere, yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk Hukuku uygulanacak olup, işbu Sözleşme dahilinde ve/veya bunlara bağlı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Tebligat


a. İşbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak Taraflar, yukarıda yazılı adreslerini tebligat adresi olarak göstermiş olup, Tarafların bu adreslere yapacakları bildirimler, kanunu adrese yapılmış sayılacaktır.

b. İşbu Sözleşme 0112/2022 tarihinde 8 madde ve 2 sayfa olarak taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir.